TILL SALU: Victron inverter

Omvandlare omformare växelriktare likriktare spänningsomvandlare från 24V till 220V

 

Har tre olika storlekar

24/600W Pris: 4 000 exkl moms

24/1200W Pris: 5 000 exkl moms

24-1000W Pris: 1 000 exkl moms

Bilder